مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
UM512 - VPS 384 MB RAM up to 512 Burst, 15GB HDD, 1 adresa IP,250GB trafic, unmanaged

UM1024 - VPS 512 MB RAM up to 1024 Burst, 35GB HDD, 2 adrese IP, 500GB trafic, unmanaged

UM2048 - VPS 1024 MB RAM up to 2048 Burst, 70GB HDD, 2 adrese IP, 1000GB trafic, unmanaged

UM4096 - VPS 2048 MB RAM up to 4096 Burst, 140GB HDD, 2 adrese IP, 2000 GB trafic, unmanaged

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.144.47.21) وارد شده است.