Step 2
網域選項
Step 3
設定
Step 5
結帳

分類:

選擇貨幣別:
X2048 - VPS XEN 2048MB memorie, 2048MB swap, 140GB HDD, 2000GB trafic, 5 IP

X2048W - VPS XEN Windows 2048MB memorie , 140GB HDD, 2000GB trafic, 5 IP

Secure Transaction 此訂購表單為了防止詐欺與提供您安全的購物環境,將會記錄您目前的 IP 位置: (54.92.172.79) 感謝您的使用!