مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
X2048 - VPS XEN 2048MB memorie, 2048MB swap, 140GB HDD, 2000GB trafic, 5 IP

X2048W - VPS XEN Windows 2048MB memorie , 140GB HDD, 2000GB trafic, 5 IP

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.166.152.187) وارد شده است.