مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
S1-cPanel - Pachet S1 pe platforma cPanel cu servicii distribuite (Web, Mail, DNS, MySQL)
2 domenii, 2GB spatiu, 40GB trafic, 6 db

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.81.77.114) وارد شده است.