مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
S2-cPanel - Gazduire Business pe platforma cPanel cu servicii distribuite (Web, DNS, MySQL)
10 domenii, 10GB spatiu, 100GB trafic

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.144.47.21) وارد شده است.