مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
S3-cPanel+WHM - Gazduire Premium pe platforma cPanel cu servicii distribuite (Web, DNS, MySQL)
20GB spatiu, 200GB trafic, WHM

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.81.128.172) وارد شده است.